Bästa Biennalen!

Bästa Biennalen!

Bästa Biennalen! är en vartannat år återkommande konstbiennal i Skåne med fokus på barn och unga. Tidigare biennalår är 2015 och 2013.

Under Bästa Biennalen! 2017 mellan 21 oktober och 5 november beräknas mer än 50 000 personer runtom i Skåne att under två veckor besöka några av de 50 konstarrangemang som äger rum under biennalen.

Mellan biennalperioderna arbetar Bästa Biennalen! kontinuerligt med att vara en plattform och ett nätverk gentemot branschen, för de deltagande konstaktörerna, konstnärer och internationella samarbetsparter. Kärnverksamheten består i att samordna biennalveckorna, utveckla nya projekt, arrangera fortbildningar och seminarier och arbetet genomsyras av ambitionen att skapa öppna och tillgängliga konstrum och på det sättet vara ledande regionalt, nationellt och internationellt inom JMT-frågor (Jämställdhet, Mångfald, Tillgänglighet) på scenen för konst och förmedling.

Ystads konstmuseum är huvudman för Bästa Biennalen.

Läs mer här, på Bästa Biennalens webbsida.