Stipendier

Eric och Inger Olson-Ekdahls stipendium

I samband med konstnären Inger Ekdahls bortgång 2014 donerades en del av hennes kvarlåtenskap till Ystads konstmuseum. Testamentet innehåller bland annat instiftandet av ett stipendium som årligen i maj ska utdelas till två konstnärer vilka i huvudsak framställer abstrakt konst.

Stipendiet är på 10.000 kr och är ej sökbart.

 

Stipendiater år 2017

Eva Larsson

Hos Eva Larssons möts geometriska och organiska former. Det är ofta mönster och symboler som är utgångspunkten i hennes bilder. Hon arbetar disciplinerat och metodiskt med pennan, när hon med färg- och formrikt bildspråk bygger upp sina abstrakta universum.

Eva Larsson född  1953 är utbildad vi Konstakademin i Köpenhamn, bor och arbetar i Malmö.

 

Per Mårtensson

Per Mårtenssons målningar är både fotorealistiska och abstrakta på samma gång och de har ofta en lekfull relation till det rum de är placerade i. Med ett konceptuellt innehåll tar de avstamp i det traditionella måleriet med många referenser till såväl nuet som till konsthistorien.

Per Mårtensson f 1969 är utbildad vid Malmö Konsthögskola, bor och arbetar i Malmö.

 

Tidigare stipendiater Eric och Inger Olson-Ekdahls stipendium

 

 

 

Gunnar och Lilly Perssons konststipendium

Gunnar och Lilly Persson stiftelse för uppmuntran åt utövande konstnärer har har sedan 1981 utdelat ett ateljé- och bostadsstipendium.

Det är genom åren många konstnärer som tillbringat ett fruktbart arbetsår i huset på Dammgatan 21 bakom Konstmuseet; några av de senare var Anders Kappel, Mariana Ekner, Torsten Ridell. För några sedan såldes fastigheten i avsikt att fondera medlen för att årligen dela ut ett större kontantstipendium till en konstnär med anknytning till regionen.Gunnar Persson (1908 - 1975) var ursprungligen Stockholmskonstnär, men fick med åren genom sommarvistelser allt fastare band med Sydöstra Skåne. 1970 köpte makarna gatuhuset på Dammgatan, som byggdes om till ateljé. Perssons konstnärskap fick starka intryck av naturen och landskapet kring Ystad. Ljuset och horisonten är viktigt i hans måleri.

Farmor Ruth och hennes döttrar

Stipendiat 2016

Johanna Schartau tar upp angelägna allmänmänskliga frågor i sin konst, ofta utifrån ett kvinnoperspektiv och med den personliga berättelsen som utgångspunkt. Hon bedriver en konstnärlig forskning, som ligger till grund för hennes arbeten när hon gräver i sitt eget såväl som offentliga arkiv innehållande historiskt och samtida material. Val av teknik och material varierar utifrån berättelsen och sammanhanget. Film, fotografi, tryck, textil, skulpturala objekt är material och tekniker hon gärna använder och/eller relaterar till.

För mer information om Johanna Schartau, se hennes hemsida

 

Tidigare stipendiater Gunnar och Lilly Perssons konststipendium