Pressinformation

För information rörande utställningar, kontakta Ýrr Jónasdóttir, Ystads konstmuseums chef på 0709-47 72 98, eller yrr.jonasdottir@ystad.se

För pressbilder och information, kontakta Henrik Pettersson på 0708-48 50 14, eller henrik.pettersson@ystad.se

Det går också bra att kontakta konstmuseets reception på 0411-57 72 85, eller konstmuseet@ystad.se

 

Välkomna till pressvisning på Ystads konstmuseum torsdagen den 18 maj kl 11.00. Vernissage lördagen den 20 maj kl 12-16, där utställningen invigs kl 14.00 av Maria Ward, ordförande Region Skånes kulturnämnd.


På annan plats – verk ur Region Skånes konstsamling
20 maj – 20 augusti 2017

Region Skånes konstsamling består av drygt 32 000 konstverk av över 5 000 konstnärer. Med utställningen På annan plats presenteras nu för första gången på en och samma plats ett större urval av verk ur konstsamlingen utanför sitt vanliga sammanhang, som till exempel kan vara sjukhus, väntrum, vårdcentraler och kontor. 133 konstverk av 75 konstnärer ingår i utställningen På annan plats som ger en ny berättelse baserad på äldre verk, olika tekniker, de senaste årens inköp och konstsamlingens dokumentära historia. Utställningen invigs av Maria Ward, ordförande för Region Skånes kulturnämnd, och pågår till och med den 20 augusti.

Kulturnämnden avsätter årligen medel för konstinköp till samlingen, för att med konstverken skapa attraktiva och givande miljöer utifrån ett kultur- och hälsaperspektiv. Men också för att stimulera konstlivet, framför allt i Skåne, genom att konstnärer blir representerade med sina verk i samlingen. Region Skåne avsätter även medel för konst som skapas direkt för verksamheternas byggnader och rum genom konstnärliga gestaltningsuppdrag. Inköpen av konst och konstnärliga gestaltningsuppdrag till Region Skånes konstsamling görs med hänsyn till specifika platser och sammanhang, som till exempel barn- och ungdomspsykiatrisk miljö. Konsten kan fungera som en positiv distraktion, den kan leda tankar och känslor från en plats till en annan och ge en paus i kanske oroliga tankar. I titel På annan plats ryms därmed på en och samma gång det konkret fysiska, men också det metafysiska.

På annan plats strävar efter att ge en tydligare bild av Region Skånes konstsamling, dess tillkomst och varför den ser ut som den gör samtidigt som den möjliggör en helt ny bild. Region Skånes konstsamling är ur ett historiskt perspektiv en sammanslagning av flera olika samlingar från Malmöhus- och Kristianstads Läns Landsting, Malmö Allmänna Sjukhus, Dicta och O.G. Nilssons konstsamlingar.

Medverkande konstnärer i urval: Carin Blücher, Anna Bokström, Bengt Böckman, Linnéa Carlsson, Ditte Ejlerskov, GAN, Jens Henricson, Carl Fredrik Hill, James Hyde, Hanna Ljungh, Camilla Løw, Eline Mugaas, Karin Ohlin, Ebba Orstadius, Pauliina Pietilä, Jorma Puranen, Hans Hamid Rasmussen, Anders Soidre, Danilo Stankovic, Anna Strand, Mats Theselius, Magnus Thierfelder, Ella Tillema, Ulla Viotti.

För mer information kontakta Ýrr Jónasdóttir, Ystads konstmuseums chef: 0709-47 72 98, eller på yrr.jonasdottir@ystad.se

 

Utställning i samarbete med Region Skåne

 

 

[UTAN TITEL]

20 maj – 20 augusti visas på Ystads konstmuseums 1:a våning Österlenskolans utställning [UTAN TITEL].

Skolans andraårselever har själva valt varsitt verk till utställningen, som blir deras sista innan de sprids efter sin tid på skolan i Simrishamn. Eleverna arbetar i skilda tekniker och med olika frågeställningar. På utställningen visas både design- och konstprojekt. Österlenskolan är en 2-årig utbildning för alla som vill undersöka sitt intresse för ett konstnärligt skapande. Utbildningen har plats för 27 elever och ingår sedan 2015 i Konst- och Kulturutbildningarna inom Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 

Utställning i samarbete med Österlenskolan

 

 

 

 

Kontakt

Ystads konstmuseum

Besöksadress: 
S:t Knuts Torg


Postadress: 
Ystads konstmuseum, 
271 80 Ystad

0411-577285
konstmuseet@ystad.se

Öppettider

Tisdag-fredag: 12.00-17.00
Lördag-söndag: 12.00-16.00

Entré: 50 kronor

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utställningar och evenemang på Ystads konstmuseum.

 

Följ oss!