Barngruppen Macken

Macken är en barngrupp med ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 7-12 år som upplevt psykisk ohälsa, våld och/eller missbruk i sin familj.

Det är vanligt att barn i dessa familjer:Macken_logotyp

  • tror att de är ensamma om sin situation
  • tar på sig skulden för det som händer i familjen
  • har en oförutsägbar vardag
  • är vana vid att löften ofta sviks
  • har svårt att uttrycka sina känslor
  • har svårt att skilja på fantasi och verklighet
  • sätter andras behov främst
  • utvecklar starka försvar
  • får svårigheter att etablera relationer baserade på tillit och vänskap

Genom att delta i Macken får barnet möjlighet att dela sina erfarenheter, tankar och upplevelser med andra jämnåriga barn i grupp. De lär sig att sätta ord på sina känslor, få hjälp att bli medvetna om sig själva, sina behov och avlastas från skuld. 

Syftet med att vara med i Macken är att barnen ska upptäcka att de inte är ensamma om sin situation och få hjälp med att bättre kunna hantera sin vardag

Gruppen träffas 16 gånger, en eftermiddag i veckan i 2 timmar, med en paus för fika. Varje träff utgår från ett speciellt tema, till exempel känslor, risker, val och självkänsla. I arbetet med de olika teman och övningarna används samtal, lek, rollspel, sagoläsning och avslappning. När barnen får mer kunskap om sig själva och omvärlden ger det en bättre självkänsla som ofta påverkar hela familjen positivt.

Barnstödgrupp_logotypFöre gruppstart träffar alltid gruppledarna barnen och deras familjer enskilt och kan då ge mer information om vad programmet innehåller.   

Det kostar inget att vara med i Macken.

Gruppledarna är utbildade i en svensk omarbetad version av CAP-programmet, ett pedagogiskt program för att arbeta med barn i grupp. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Macken.

Telefon: 0411-57 78 88, e-post: macken@ystad.se

Intresseanmälan

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan och klicka på Skicka-knappen för att anmäla ditt intresse för kommande omgångar. Ange din e-post och telefonnummer, så att vi kan kontakta dig!

Macken

 Anmälan till Macken:
 
 
 
 

Kontakt

Barngruppen Macken:
Samordnare
Caroline Ekstrand
0411-57 78 88
macken@ystad.se

Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64