Globala_malen_inbjudan.jpg

FNs hållbarhetsmål -ett smörgåsbord för nya affärer

Torsdagen den 13 september bjuder vi in dig som företagare/organisation till en halvdag i Ystad Arena med fokus på att identifiera nya affärsområden och skapa ytterligare business till området.

Målet med dagen är att använda FNs hållbarhetsmål som ett paraply och en arena för att tänka nytt eller annorlunda tillsammans. Förmiddagen går i linje med övrigt pågående arbete i våra verksamheter och är tänkt som en spännande kickoff inför höstens arbete.

Under förmiddagen ökar vi vår kunskap och etablerar nya affärsnätverk bland annat genom att identifiera och sprida allt bra som redan görs i vår region och samtidigt identifiera outnyttjade resurser, nya möjligheter och skapa nya affärer.

Idag finns det många företag som redan arbetar hållbart som en integrerad del av sin business och företagsutveckling. Genom att skapa mer uppmärksamhet kring detta kan vi tillsammans inspireras och skapa fler kontakter och nya affärer inom regionen.

Save the date och boka in dig redan idag.

Mer information och komplett program kommer efter sommaren men redan nu börjar programmet ta form.

 

Program (uppdatering pågår)

Ystad Arean, VIP-lokalen kl 8.30-12.00

Mingel & fika bland lokala utställare kopplat till hållbarhetsmålen

Utställarna representeras främst från det lokala näringslivet. De har gemensamt att de alla arbetar med hållbarhet integrerat i sin företagsutveckling.

På plats som utställare finns Polykemi Group, Gunnarshög, YALLA Sjöbo, Bilbengtsson, Ekologisk energi, Altitude meetings, AK GLOBAL, Skånefrö, Högestad & Christinehof förvaltning AB, Gärsnäs AB m.fl

Insprerande föredrag
Lina K Wiles, fil dr. & Hållbarhetsspecialist på ÅF.
I sitt föredrag guidar Lina oss mot en hållbar samhällsutveckling och starka affärer och lyfter hur du som företag kan integrera och få draghjälp av de globala hållbarhetsmålen.

Korta inspirationsföreläsningar
Kate Plaskonis från UNDP (united nation development program) ger dig en kort information om de olika hållbarhetsmålen som inspiration kring frågan: Hur kan jag som företagare arbeta och utveckla mitt företagande kopplat till målen?

Du kommer även att få lyssna till framgångskoncept från exempelvis Matilda Jarbin, Hållbarhetschef på Godsinlösen.

Gruppdiskussioner
Vi tänker nytt och målet är att skapa nya affärer. Tillsammans identifierar möjligheter och eventuella hinder. Du kommer kunna nätverka och bli inspirerad vid utställarnas bord och ta del av deras framgångsresa, utställarna kommer även att delta i de gemensamma gruppdiskussionerna.

Avslutningsvis kommer vi att summera dagen som blir ett startskott för hösten & vårens kommande arbete.
Vid frågor kontakta Företagslotsen på foretagslots@ystad.se alt. 0411-57 80 00

Denna förmiddag blir garanterat rolig och inspirerande på flera olika sätt och sker i samarbete med:

 

Varmt välkommen!

Här finns fakta om de globala målen

Skapad 2018-05-16