Näringslivsrådet i Ystads kommun

Har i syfte att främja dialogen mellan näringsliv och kommun.

Näringslivsrådet presenterar sig vid Näringslivsfrukost

Ett näringslivsråd med medlemmar från både kommunen och näringslivet, träffas 6 ggr om året och diskuterar frågor av såväl strategisk karaktär som konkreta aktiviteter. Fokusområden för år 2017 är: Tillväxt, Kompetens och Infrastruktur.

Syftet är att främja dialogen mellan det verksamma näringslivet och kommunen. Därför är det viktigt att Näringslivsrådet känner en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar och spelar en viktig roll för att få en välfungerande dialog med näringslivet.

Engagemang och fokus är nyckelord i näringslivsrådets arbete.

Gruppens medlemmar representerar olika delar av näringslivet. Hjälp oss att få en ännu mer fungerande dialog genom att kontakta någon i Näringslivsrådet ifall du har tankar/idéer eller synpunkter. Det är alltid välkommet!

Medlemmarna i Näringslivsrådet 2017 är:

Ordförande: Catharina Piper (tf 2017) - Advokatfirman Lindahl samt Bellinga Gods
Rebecka Spånberg - BLS Industries (f.d Purus)          

Bransch och representant                                                                        

  • Handel: Peter Eriksson, ordförande Ystads Köpmannaförening
  • Företagarna: Ingvar Öberg, Ystadtryck AB
  • Bank & Försäkring: Fredrik Wennheden, Sparbanken Syd, Andreas Bergquist, SEB (ersättare)                                    
  • LRF: Ingemar Gerhardsson, LRF Anders Olsson (ersättare)
  • Jordbruk/Jordägare: Gustav Hagemann, Ruuthsbo Gods, Fredrik Ahlström, Bergsjöholm gods                        
  • Hotell/Restaurang: Annika Parris, Hotel Prince Carl, Johanna Dahlsjö, YSB  (ersättare)                          
  • Industri, David Åhqvist, WME Mechanics                                         
  • Besöksnäringen: Vakant
  • Service & Tjänsteföretag: Per Larsson, Visionrevision                                              
  • Bygg & Fastighet:Vakant

                                                                                                     

Kommunens representanter:                                                                                          Kent Mårtensson, Kommunalråd                                                                                Kristina Bendz, Oppositionsråd                                                                                          Jonas Rosenkvist, Kommundirektör                                                                                   Sofia Öreberg, Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Johan Österberg, Chef Marknads - och Näringslivsenheten
Åsa Bodeborn, Näringslivsutvecklare (sekreterare)

Kontakt rådets medlemmar

Catharina Piper, catharina.piper@lindahl.se

Ingvar Öberg, 0411-786 50, ingvar@ystadtryck.se
Peter Eriksson, peter.eriksson@ystad.se
Fredrik Wennheden, fredrik.wennheden@sparbankensyd.se
Ingemar Gerhardsson, 0411524008@telia.com
Gustav Hagemann v.L, 0411-630 00, gustav@ruuthsbo.se
Fredrik Ahlström fredrik.ahlstrom@gmail.com
Annika Parris info@prinscarl.se
David Åqvist david.aqvist@wmem.se
Per Larsson, visionrevision, per.larsson@visionrevision.se
Jonas Rosenkvist, 0411-57 71 13, jonas.rosenkvist@ystad.se
Johan Österberg, 0411-57 79 35, johan.osterberg@ystad.se
Kristina Bendz, 0411-57 71 92, kristina.bendz@ystad.se
Kent Mårtensson, 0411-57 71 11, kent.martensson@ystad.se
Åsa Bodeborn, 0411-57 70 42, asa.bodeborn@ystad.se
Rebecka Spånberg, res@purus.se