Välkommen till Forum Ystad

Till oss är alla vuxna välkomna oavsett utbildningsbehov. Du kan studera på olika nivåer och med olika mål - det är dina önskemål och behov som står i centrum. På dessa sidor hittar du information om vad du kan studera, hur du ansöker och vilket stöd du kan få.

På Forum Ystad kan du studera på olika nivåer, i olika skolformer och i den omfattning som passar dig bäst. Du kan komplettera betyg, läsa in behörighet inför högskole- eller universitetsstudier eller lära dig svenska. Ju mer kunskap du har, desto bättre rustad är du att möta det arbetsmarknaden efterfrågar och förverkliga dina mål.

Vi erbjuder utbildning i våra lokaler i Ystad, men även via externa utbildningsanordnare. Det innebär att du kan studera på t ex en folkhögskola om du tycker att den skolformen passar dig bäst.

Dina behov och önskemål styr vad du ska studera och vi erbjuder kurser inom sfi, grundläggande vuxenutbildning, gymnasieutbildning, lärvux och olika yrkesutbildningar.
Kontakta vår studievägledare för att skräddarsy din studieplan utifrån dina behov. Vi jobbar för att just du ska få möjlighet att nå dina mål!

Information inför sommaren

Studierna vid Forum Ystad pågår hela sommaren. Lärarna ger information om hur undervisningen bedrivs.

Studie- och yrkesvägledningen till SFI och till utbildning på grundläggande nivå är öppen hela sommaren.

Studie- och yrkesvägledningen till utbildning på gymnasial nivå är stängd vecka 30-32.

Du som studerar vid Hermods och behöver förlänga kurs eller förskjuta uppdrag, kontaktar Studerandeservice vid Hermods, support@hermods.se, eller ring 010-142 1000.

Receptionen är inte bemannad vecka 28-31, vilket innebär att det inte finns möjlighet att boka muntlig examination via Forum Ystad dessa veckor.

Kontakt

Reception

0411-57 76 67

 

Studievägledare

Fransisca Isaksson
0411-57 71 93

Ingela Holst Hägerhult
0411-57 75 51

Sara Persson (SFI)
0411-57 70 43

Charlotte Larkin (Simrishamn)
0414-81 95 41

 

All personal på Forum Ystad

 

Hitta till oss

Handlingsplan mot fusk