Ämnesmål och IUP

Här kan ni läsa om våra ämnesmål och vårt IUP-arbete.

Klicka på den länk du vill läsa om och ta del av vårt arbete!

Försättsbladet är ett tomt blad som med vagnar att fylla i på vägen. 

Läs om varje ämne och dess inriktning:

Årskurs 3:
Årskurs 5:
Svenska Svenska
Matematik Matematik
  So
  Engelska
  Bild
  NO
  Hemkunskap
  Idrott och hälsa
  Slöjd
  Musik

IUP