Elevinflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. (Lgr 11))

 

  • Det är viktigt att eleverna får möjlighet att utvecklas harmoniskt till ansvarskännade samhällsmedborgare.

  • Elevinflytandet ökar efter ålder och mognad

  • Eleverna deltar i de klassråd som äger rum en gång i veckan. Det som avhandlas på klassråden förs vidare till elevrådet som fungerar som ett språkrör mellan elever och personal.

  • Elevrådet sammanträder en gång i månaden. Vissa ärenden går vidare från elevrådet till ungdomsfullmäktige. En gång per termin hålls städ- och matråd.