Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. (Lgr 11))

Vi eftersträvar ett gott samarbete med elevernas föräldrar, som alltid är välkomna till skolan. Vi ser föräldrarna som en tillgång, som ska tillvaratas för att göra skolan ännu bättre. Minst en gång per läsår anordnar skolan föräldramöten. Svarteskolans föräldraförening http://svarteskolan.se/#home verkar för ett ökat samarbete mellan föräldrarna och skolan. Styrelsen träffas några gånger per termin, tillsammans med representanter från skolan, för diskussion och information.

 

Hem och skola representanter

Vi önskar att det finns klassombud med från varje klass vid våra möten. Självklart får alla föräldrar deltaga, vara delaktiga och komma med förslag.
Ni är hjärtligt välkomna på alla möten och arrangemang som ordnas.
Allt för att hjälpa samt för att våra barns trivsel och all personal på Svarteskolan