Svarteskolans mål

Trygghet-Kunskap-Glädje

 

Vi arbetar för att eleverna på Svarteskolan skall:

 

 

- känna nyfikenhet i lärandet

 

- känna arbetsglädje

 

- ha tillräckliga ämneskunskaper för att möta samhället

 

- planera, genomföra och utvärdera sina arbeten

 

- få en god självkänsla

 

- ha inflytande över sitt skolarbete


 

 

 Grupparbete