Skolskjutsar

Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (år 0-9) och Kunskapsskolan (år 7-9) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till närmaste skola eller hållplats är längre än 1,5 km
(år 0-3), 2,5 km (år 4-6) och 3.5 km (år 7-9).

Frågor om skolskjuts skickas till skolskjuts@ystad.se 

Vid akuta frågor, ring 0709-47 73 00. Mer information finns i Skolskjutsreglementet.

Entreprenör

 Tel             

Skolor

Österlenbuss AB

  0411-20 000

Köpingebroskolan, Löderups skola, Högstadieskolorna

Bergkvarabuss AB

  0411-677 04

Hedeskoga skola, Sövestads skola, Svarteskolan, Högstadieskolorna

 

  

 

JoJo kort, som gäller på Skånetrafikens bussar och tåg, delas ut till elever i år 7-9 på Norreport-, Västervång- och Kunskapsskolan samt till elever med växelvis boende inom Ystads kommun hos båda föräldrarna enligt skolskjutsrreglementet. Vid skolstart efter sommaren åker eleverna gratis de första dagaran tills skolan delat ut JoJo-korten.

Skolskjutsreglemente

Vid snöoväder

Turlistor Ystads kommun 2017/2018

Svarteskolan

Hedeskoga skola och Sövestads skola

Köpingebroskolan

Löderups skola

Högstadieskolorna

Uppdateringar av de olika turlistorna sker kontinuerligt under året. Sker förändringar ska ni få besked av respektive skola. 

 

OBS. Ändring av tider för skolskjuts till Sövestads skolan gällande tur Hästen!

 

From måndag 4 september kommer skolskjutsen till Sövestads skola , tur Hästen att ändras.

 

För er de berör så var snäll och klicka på turlistan Hästen

 

Vi är medvetna om att ändringen påverkar eleverna men det är nödvändig förändring utifrån ändrade förhållanden.