Skolskjutsar

 

Skolskjuts beviljas för elever i kommunal grundskola (år 0-9) och Kunskapsskolan (år 7-9) som bor utanför tätorten Ystad, med folkbokföringsadress i Ystads kommun, om vägen till närmaste skola eller hållplats är längre än 1,5 km
(år 0-3), 2,5 km (år 4-6) och 3.5 km (år 7-9).

Frågor om skolskjuts skickas till skolskjuts@ystad.se 

Vid akuta frågor, ring 0709-47 73 00. Mer information finns i Skolskjutsreglementet.

Entreprenör

 Tel             

Skolor

Österlenbuss AB

  0411-20 000

Köpingebroskolan, Löderups skola, Högstadieskolorna

Bergkvarabuss AB

  0411-677 04

Hedeskoga skola, Sövestads skola, Svarteskolan, Högstadieskolorna

 

  

 

JoJo kort, som gäller på Skånetrafikens bussar och tåg, delas ut till elever i år 7-9 på Norreport-, Västervång- och Kunskapsskolan samt till elever med växelvis boende inom Ystads kommun hos båda föräldrarna enligt skolskjutsrreglementet. Vid skolstart efter sommaren åker eleverna gratis de första dagaran tills skolan delat ut JoJo-korten.

Skolskjutsreglemente

Rutiner vid snöoväder och andra trafikstörningar

Turlistor Ystads kommun 2017/2018

Svarteskolan

Hedeskoga skola och Sövestads skola

Köpingebroskolan

Löderups skola

Högstadieskolorna

Uppdateringar av de olika turlistorna sker kontinuerligt under året. Sker förändringar ska ni få besked av respektive skola. 

 

Information från Bergkvara Buss AB 20/12 julavslutningar.

Tidtabeller 20/12

Valpen:

Hedeskoga skola hem kl. 11:15

 

Rådjuret/ Örnen Y-Turen:

Regementsgatan 48  11:38

Västervångskolan  11:45

Norreportskolan Skånetrafikens hlp Kristianstadsvägen 11:48