E-tjänst för förskola och fritidshem

Glada barn

Ystads kommuns skolportal innehåller e-tjänster för barnomsorgen.

Vårdnadshavare till barn i barnomsorgen kan bland annat söka plats, registrera schema och lämna förändrade inkomstuppgifter i e-tjänsten.

I stället för att fylla i pappersblanketter används formulär på nätet. Detta underlättar informationsflödet för både föräldrar, administrativ personal och barnomsorgspersonal, som alltid har tillgång till ett uppdaterat schema för barnen och avdelningen.

När man loggar in på sitt personliga konto når man skräddarsydd information.

Välkommen att ansöka om konto.

Information:
Ny e-tjänst ersätter Skolportalen för förskola och fritidshem