Fältgruppen

Fältgruppen arbetar med förbyggande och uppsökande ungdomsarbete i Ystads kommun. Vi finns på Stora Östergatan 27, på andra våningen.

Fältgruppen arbetar utifrån socialnämndens uppdrag och har hela Ystads kommun som arbetsfält. Vårt arbete har utgångspunkt i socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention.

Genom olika insatser försöker vi förhindra att barn och unga i Ystad börjar använda tobak, alkohol eller andra droger. Detta arbete ingår i Ystadmodellen.  Eftersom vi i huvudsak arbetar för barn och ungdomar vistas vi i de miljöer där barn och unga finns - skola, föreningsliv, Ungdomens hus, på stan etc. På så sätt håller vi också uppdaterade om vad som händer bland dem samt ungdomskulturer i övrigt. 

Entrén till Fältgruppen på Stora Östergatan 27Helger som infaller vid halloween, lucia, valborg och studentavslutning är särskilt riskutsatta för ungdomar som oftast gör sin alkoholdebut vid dessa tillfällen. Då är vi ute och arbetar uppsökande för att ta hand om dem som fått för mycket alkohol och inte kan ta hand om sig. Dessa helger brukar vi också organisera nattvandring för föräldrar.

Fältgruppen arbetar i regel två kvällar i veckan samt varannan fredag- eller lördagkväll.

Inom ramen för det drogförebyggande arbetet i kommunen bedrivs aktivt arbete med ungdomsinflytande genom kommunens ungdomsfullmäktige och demokratidagar. Arbetet drivs i samarbete med skolan.

Fältgruppen skriver också nyhetsbrev till föräldrar med barn från åk 6 till åk 9, som ett inslag i föräldrautbildningen Absolut Förälder. Nyhetsbrevet kommer när fältgruppen har något aktuellt och viktigt att informera föräldrar om.

Välkomna in och besök oss!

 

 

 

 

 

Kontakt

Rickard Magnusson
Tel: 0411- 57 70 55
0708-72 85 01
richard.magnusson@ystad.se

 
Besöksadress:
St. Östergatan 27
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-57 70 64

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.