Boendeformer

Vuxna personer som omfattas av LSS kan ha rätt till en bostad med särskild service eller en särskilt anpassad bostad, om det finns behov för det.

Gruppbostad

Bostäder med gemensamhetsutrymmen och där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är ett boendealternativ för människor med sådana funktionsnedsättningar att det finns ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov som kräver att det finns tillgång till personal dygnet om. Boende i gruppbostad ska i princip täcka personens hela stödbehov av omvårdnad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter.

 

Serviceboende

Bostäder med tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad, och som i övrigt innebär ett mera självständigt boende. Denna boendeform kallas ibland för ”Trapphusboende”, eftersom lägenheterna finns i samma eller angränsande trappuppgångar och inte är direkt kopplade till lokalerna för samvaro och stödpersonal.

Särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad är ett självständigt, vanligt boende i bostad som är anpassad efter personens funktionsnedsättning på ett sätt som gör det möjligt att bo självständigt utan fast personal knuten till boendet. Det allmänna bostadsbeståndet grundanpassas numera i allt större utsträckning för att passa äldres och funktionsnedsattas behov. Bostadsanpassningsbidrag kan göra det möjligt att anpassa den vanliga bostaden för en person som genom sjukdom eller olyckshändelse får funktionsnedsättningar.

Våra boenden

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.