Bostadsanpassning

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till personer som har ett bestående funktionshinder och måste göra fysiska förändringar i fastigheten för att kunna fungera i sitt boende. Bidrag lämnas endast för anpassning av permanentbostäder inte till fritidsbostäder. Bor man i hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en funktionshindrad person i sin bostad kan även denna bostad anpassas.

Vad lämnas bostadsanpassningsbidrag till?

Handikappskylt

Bidrag lämnas till åtgärder som underlättar för den funktionshindrade att leva ett självständigt liv i eget boende. Verksamheten styrs av lagen om bostadsanpassningsbidrag. Invändiga åtgärder som kan vara nödvändiga är t ex att ta bort trösklar, iordningställa duschplats, sätta upp stödhandtag, montera in lyftanordning eller installera automatisk dörröppnare. Utvändigt kan det vara att montera ledstänger, ramper eller hårdgörning av mark.

Så här går Du tillväga för att få bostadsanpassningsbidrag:

Kontakta någon av kommunens arbetsterapeuter som gör ett hembesök för att se vilka åtgärder som är nödvändiga att göra. Ibland kan ett hjälpmedel vara tillräckligt för att det skall fungera bra i bostaden. Räcker det inte att anpassa med hjälpmedel skriver arbetsterapeuten ett intyg som ligger till grund för bidragets bedömning. Om inte arbetsterapeuten lämnar ansökningsblankett och uppdragsblankett (i de fall sökanden vill ha hjälp med beställning av åtgärder samt betalning av fakturor) till Dig, finns dessa till höger här på sidan, eller på Social Omsorg.

Kommunens arbetsterapeuter finns hos Rehabgruppen, Spaljegatan 10A, 271 52 Ystad.

Länk till Rehabgruppens hemsida, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag samt eventuell uppdragsblankett skickas till:

Avdelningen för Hälsa & Stöd
Bostadsanpassning
Spaljegatan 10 A
271 52 YSTAD

 

 

Kontakt

Handläggare:
Eva Holst
Tfn: 0411-577 213
Telefontid vardagar 11:00-12:00
E-post:
eva.holst@ystad.se

Länkar

Läs om kommunens grundutformningsprogram,
Bättre för alla.

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.