Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har omfattande svårigheter med förflyttningar till fots på grund av ett varaktigt funktionshinder kan du få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd 

Ansökan

Du ansöker på särskild ansökningsblankett avsedd för parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan få ansökningsblanketten genom att kontakta handläggarna eller här via hemsidan. Länk till ansökningsblankett finns till höger här på sidan. Denna kan du antingen skriva ut och fylla i för hand eller så kan du välja att fylla i den direkt på datorn och därefter skriva ut den, underteckna och skicka in. Adress finns längst ner på sidan 2.

EU-villkor

Om du har fått ett parkeringstillstånd i ett EU-land, så gäller det i alla andra EU-länder. Medlemsländerna utformar dock själva reglerna för vem som ska få tillstånd. Om du begär det av kommunen ska de kunna ge dig en översikt över villkoren för hur du kan använda ditt parkeringstillstånd i de andra EU-länderna. Länk till informationsbroschyren om villkor i medlemsstaterna finns här till höger.

Ytterligare information

För ytterligare information hänvisas i första hand till vår informationsbroschyr, se till höger på sidan. Du kan också kontakta handläggarna eller trafikövervakarna. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Kontakt

Ann-Sofi Larsson
Handläggare
0411-57 77 24
ann-sofi.larsson@ystad.se

Hit kan du vända dig med frågor angående handläggning, bedömning och liknande.

Besöksadress

Missunnavägen 9

Trafikövervakarna

Telefon: 0411-57 71 86

Hit kan du vända dig om du har frågor angående parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läkarutlåtande

Läkarutlåtande kan bifogas till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du så önskar. Det är dock inget krav för att ansökan ska behandlas. Om du önskar bifoga läkarutlåtande, vänligen använd nedanstående blankett. Du kan också få blanketten hemskickad till dig om du kontaktar handläggarna.

Blankett för läkarutlåtande

Lagar och regler

Parkeringstillstånd i EU

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.