Äta

Att äta gott... och att dricka gott...
I Skåne är mat kultur

Skånska traditioner, som vi värnar särskilt om, är ålagillet och Mårten Gås, men vi älskar naturligtvis också vår skånska ”äggakaga”, den stekta sillen och spettkakan.

Sök restauranger, caféer och matproducenter i Ystad och på Österlen 

 Teatercaféet torskrygg

 

 Foto: Teatercaféet i Ystad 

Restaurangerna fungerar som våra ambassadörer för den skånska maten. Matupplevelserna ska förmedla både nytänkande och en genuin skånsk mattradition. De flesta av restaurangerna använder råvaror som i möjligaste mån är lokalproducerade. Det ger en naturlig länk från jord till bord och värnar om den skånska mattraditionen.

Söklänken ovan är kopplad till www.visitystadosterlen.se, Ystad och Simrishamns
turistbyråers gemensamma officeiella hemsida för besökare. Här hittar du
hela utbudet av restauranger, caféer och lokala producenter på
destinationen.