Hyran och autogiro

Hyran skall betalas senast sista vardagen i månaden.

Förlorad hyresavi
Blir du av med hyresavin kan du ändå enkelt betala din hyra.
Använd plusgironummer 43 99 83-8 (OCR fritt)
Ange ditt namn, din adress och ditt lägenhetsnummer.

Autogiro

Har du anmält autogiro dras hyran den sista bankdagen i månaden.
Skulle hyran ändras meddelas detta innan nästa dragning.
Viktigt är att det finns pengar till hela hyran på ditt konto på förfallodagen.
Finns ej hela summan görs ett nytt försök tidigt nästkommande bankdag.
Ta kontakt med vår kundtjänst om du vill beställa en anmälningsblankett för autogiro.
Du behöver inte kontakta din bank. Det sköter vi.
Vill du upphöra med autogiro meddela oss 6 dagar före överföringsdagen.