Kontakt

Felanmälan görs lättast via vår felanmälan på hemsidan.
Du kan också kontakta oss med e-post: service@ystadbostader.se  eller SMS: 0708-14 86 95


Felanmälan och förvaltning via telefon 0411-577 227 vardagar 07:00-09:00

Vid akuta fel eller kraftiga störningar efter kl.16.00, ring jourtelefon 040-676 90 70.

OBS! Denna beredskap ska endast användas vid nödsituationer och om åtgärd inte kan vänta till nästkommande vardag.

Felanmälan gällande TV-nätet görs till ComHem på tfn. 0771-55 00 00.

Har du problem med skadedjur, ring Anticimex på tfn. 0771-40 11 00.

 

Uthyrning och kontraktsfrågor tfn. 0411-577 528, 577 223

e-post: info@ystadbostader.se, bostad@ystadbostader.se, parkering@ystadbostader.se

Öppettider: måndag - torsdag 09:30 - 12:00

Telefontider: måndag - fredag 09:30 - 12:00 och måndag - torsdag 13:00 - 15:00

Besöksadress: Stortorget 2A

 

På förvaltningen jobbar:

Fastighetsskötare: Mats Johansson, Fredrik Jonsson, Roger Malm, Göran Johansson, Sylvester Karlsson och Magnus Rask (vikarie för Per Janered)

Lokalvårdare: Hans Johansson och Eva-Karin Larsson

Driftstekniker: Sven Wallin

Besiktningstekniker: Magnus Åkesson, tfn. 0708-977 232, e-post: magnus.akesson@ystadbostader.se

Biträdande Förvaltare: Madelene Erlandsson är mammaledig, vikarie Hanna Persson

Förvaltningschef: Peter Schön

 

På kontoret jobbar:

Henriette Wetterberg, Uthyrare bostäder och bilplatser, tfn. 0411-577 528, e-post: bostad@ystadbostader.se, parkering@ystadbostader.se 

Madelene Erlandsson, Biträdande förvaltare är mammaledig

Hanna Persson Vikarie, Biträdande förvaltare, felanmälan och boinflytande, e-post: service@ystadbostader.se, hanna.persson@ystadbostader.se

Magnus Åkesson, Besiktningstekniker, besiktningsärenden, tfn. 0708-977 232, e-post: magnus.akesson@ystadbostader.se

Eskil Jönsson, Uthyrare nyproduktion, hyresgästärenden, störningar och marknadsföring, tfn. 0411-577 223, e-post: eskil.jonsson@ystadbostader.se

Titti Höglund, Ekonomiassistent, hyror och fakturor, tfn. 0411-577 579, e-post: faktura@ystadbostader.se

Peter Schön, Förvaltningschef, underhåll, reparationer och boinflytande, tfn. 0411-577 215, e-post: peter.schon@ystadbostader.se

Helen Nyquist, Marknadschef, tfn. 0411-577 415, e-post: helen.nyquist@ystadbostader.se

Mathias Nilsson, Teknisk chef, projekt och nyproduktion, tfn. 0411-577 550, e-post: mathias.nilsson@ystadbostader.se

Johannes Hedin, Ekonomichef, tfn. 0411-577 578, e-post: johannes.hedin@ystadbostader.se

Fredrik Millertson, VD, tfn. 0411-577 216, e-post: fredrik.millertson@ystadbostader.se

Kundtjänst öppettider

Kundtjänst

Öppettider:

måndag - torsdag 09:30 - 12:00

Telefontider:

måndag - fredag 09:30 - 12:00 och måndag - fredag 13:00 - 15:00