Så installeras fiber hos dig

Se filmen om hur din
fiberinstallation går till!

Vad händer på fjärrvärmenätet?