Elnat gravn hav 1100x400.jpg

Elnätsarbete på gång

Pågående arbeten på elnätet i Ystad
För att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet förbättrar vi ständigt våra elanläggningar.

Just nu jobbar vi bland annat med utbyte av en nätstation och elkabel i Edvinshem, nyexploatering för flerbostäder i Västra Sjöstaden och för nya företag vid det nya industriområdet nordost om staden, samt ny gatubelysning i det nya villaområdet i Nybrostrand.