Ny elnätskund?

Här hittar du information om vad det innebär att vara elnätskund hos oss. Om du är installatör kan du läsa vidare under Du som är installatör.

Vi på Ystad Energi tar hand om elnätet och ser till att du får el till din fastighet. Vill du veta inom vilket område vårt elnät sträcker sig kan du klicka här. Vi har ingen egen elförsäljning, utan den sker från elhandelsföretag som du som kund själv sluter avtal med.

Om du som kund inte tecknar ett elhandelsavtal med något elhandelsföretag är Ystad Energi (och alla andra elnätsföretag) enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag. För närvarande är vårt anvisade elhandelsföretag Kraftringen. Som nyinflyttad kommer du därför automatiskt att bli anvisad till Kraftringen, om du inte redan har ingått avtal med ett annat elhandelsföretag.

Två avtaltvå fakturor
Som kund har du alltså två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med Ystad Energi AB som äger elnätet. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. 

Normalt sett får du två fakturor – en från Ystad Energi AB och en från elhandelsföretaget. Om du är kund hos Kraftringen har du möjlighet att få elnätsavgiften och elhandelsavgiften på samma faktura tack vare samarbetsavtalet oss emellan.

Vill du få e-faktura? Klicka här för mer information.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss. Handlar dina frågor om elförsäljning går det bra att ringa Kraftringens kundkontakt på tel. 020-32 61 00 eller maila till kundservice@kraftringen.se. 

Vill du ha information om hur man byter elhandlare, om mätaravläsning eller om rutiner vid in- och utflyttning

Kontakt

Kraftringen, som tidigare hette Ystad Elförsäljning, är vår anvisade elhandelsföretag. Det innebär att det är det företag som du får din el genom som nyinflyttad i vårt elnätsområde om du inte själv gör ett annat val. Du kan givetvis välja ett annat företag innan du flyttar in och senare.

Information till dig som använder el

Din kontakt med elföretagen 

Här kan du få råd och tips om dina möjligheter som elanvändare.