Ny elnätskund?

Här hittar du information om vad det innebär att vara elnätskund hos oss. Om du är installatör kan du läsa vidare under Du som är installatör.

Vi på Ystad Energi tar hand om elnätet och ser till att du får el till din fastighet. Vill du veta inom vilket område vårt elnät sträcker sig kan du klicka här. Elhandelsavtal tecknar du själv med den leverantör du väljer.

Om du som kund inte själv tecknar ett elhandelsavtal med något elhandelsföretag är Ystad Energi (och alla andra elnätsföretag) enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag. Bor du inom Ystad Energis elnät är det anvisade elhandelsföretaget Ystad Energihandel. Som nyinflyttad kommer du därför automatiskt att bli anvisad till Ystad Energihandel, om du inte redan har ingått avtal med ett annat elhandelsföretag.

Två avtaltvå fakturor
Som kund har du alltså två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med Ystad Energi AB som äger elnätet. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. 

Normalt sett får du två fakturor – en från Ystad Energi AB och en från elhandelsföretaget. Om du köper din el av Ystad Energihandel får du elnätsavgiften och elhandelsavgiften på samma faktura.

Ystad Energi erbjuder olika alternativ för din faktura:
E-postfaktura, e-faktura eller autogiro.

Tips och råd om dina möjligheter som elanvändare
Information om hur du byter elhandlare, om mätaravläsning eller om rutiner vid in- och utflyttning.