Producera din egen el - mikroproduktion

Förnyelsebara energikäller är t ex vindkraft

Vill du producera din egen el och ta vara på naturens krafter?
Förnybar energi är viktig för klimatet och för miljön. Den kan produceras både i stora och små anläggningar, t ex hemma hos dig. Idag finns flera möjligheter för dig att producera el. De vanligaste är vind-, vattenkraft och solceller.

Vi på Ystad Energi vill att fler ska kunna producera sin egen el så att vi tillsammans hjälps åt att skapa ett hållbart energisystem. Därför har vi samlat information som ska underlätta för dig som vill producera din egen el. 

Innan du kontaktar oss är det bra att ha undersökt förutsättningarna. I Mikroproduktion checklista har vi sammanställt några saker som är bra att tänka på och se över innan du börjar. Mer information finner du även under länkarna nedan.

Om du är osäker på vem som ansvarar för ditt elnätsområde kan du se det på din elnätsfaktura.

Nyttiga länkar

Information till dig innan du börjar

Vad är mikroproduktion?

Mikroproduktion är en mindre anläggning, med en maximal effekt på 43,5 kW och en säkringsnivå som är högst 63 Ampere.
Mindre solcellsanläggningar, vind- och vattenkraftverk är de vanligaste mikroproduktionsanläggningarna.