Solceller 1100x400.jpg

Producera din egen el - småskalig produktion

Vill du producera din egen el och ta vara på naturens krafter?
Förnybar energi är viktig för klimatet och för miljön. Den kan produceras både i stora och små anläggningar, t ex hemma hos dig. Idag finns flera möjligheter för dig att producera el. De vanligaste är vind-, vattenkraft och solceller.

Vi på Ystad Energi vill att fler ska kunna producera sin egen el så att vi tillsammans hjälps åt att skapa ett hållbart energisystem. Därför har vi samlat information som ska underlätta för dig som vill producera din egen el. 

Innan du kontaktar oss är det bra att ha undersökt förutsättningarna. I Mikroproduktion checklista har vi sammanställt några saker som är bra att tänka på och se över innan du börjar. Mer information finner du även under länkarna nedan.

Om du är osäker på vem som ansvarar för ditt elnätsområde kan du se det på din elnätsfaktura.

Bra länkar
Elsäkerhetsverket (information om vad man bör tänka på vid installation av småskalig elproduktion)
Energimyndigheten (om du vill söka elcertifikat)
Svensk Energi (handboken "Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggning - Mikro" finns att köpa här)
Skatteverket (hur beskattas jag som producent?)
Länsstyrelsen (bidrag för solceller)
Solcellsanläggning (bygglov för solceller)

Information till dig innan du börjar

Vad är mikroproduktion?

Mikroproduktion är en mindre anläggning, med en maximal effekt på 43,5 kW och en säkringsnivå som är högst 63 Ampere.
Mindre solcellsanläggningar, vind- och vattenkraftverk är de vanligaste mikroproduktionsanläggningarna.