Fjärrvärmearbete på gång

Regementsgatan

- I samband med ombyggnaden av gatan så har också fjärrvärmerören fått flyttas.

Utbyggnad av fjärrvärme på Rotfruktsgatan och Morotsgatan i Ystad 

- Inkopplingen av alla kunder som ville ha fjärrvärme är klart.

- Första asfaltering av Morotsgatan är klar.

- En besiktning kommer ske i området under våren.

Trädgårdsstaden

- I samband med den utbyggnad som sker i området följer fjärrvärmen med.

Kontaktpersoner
För mer information gällande dessa arbeten eller om ni är intresserade att ansluta Er till fjärrvärmenätet.

- Andreas Persson 0411-57 76 64, andreas.persson@ystad.se
- Johan Kemner 0411-57 76 41, johan.kemner@ystad.se