Fjärrvärmearbete på gång

Utbyggnad av Fjärrvärme på Rotfruktsgatan och Morotsgatan.

Uppstart av fjärrvärmeutbyggnaden i område kommer starta under V39.

Vi kommer påbörja grävningen i mitten av Rotfruktsgatan (vid trappan till Åkeshallsparken) och gå västerut till Morotsgatan för att sedan fortsätta norrut längst med hela Morotsgatan fram till Råkostgången.

Det totala arbetet beräknas vara färdigt till v 51.

Infarter och alla övergångar kommer antingen höljas direkt eller säkras med avstängning samt övertäckas med gång/körplåtar.

Vår förhoppning är att störningarna inte ska orsaka er några större olägenheter.

Kontaktpersoner gällande dessa arbeten eller ni är intresserade att ansluta Er till fjärrvärmenätet, hör av Er till:

Andreas Persson telefon 0411-57 76 64 eller andreas.persson@ystad.se

Johan Kemner telefon 0411-57 76 41 eller johan.kemner@ystad.se