Fjärrvärmearbete på gång

Utbyggnad av fjärrvärme på Rotfruktsgatan och Morotsgatan i Ystad 
- Uppstart av fjärrvärmeutbyggnaden i område kommer starta under vecka 39.

- Vi kommer påbörja grävningen i mitten av Rotfruktsgatan (vid trappan till Åkeshallsparken) och gå västerut till Morotsgatan för att sedan fortsätta norrut längst med hela Morotsgatan fram till Råkostgången.

- Det totala arbetet beräknas vara färdigt till vecka 51.

- Infarter och alla övergångar kommer antingen höljas direkt eller säkras med avstängning samt övertäckas med gång/körplåtar.

- Vår förhoppning är att störningarna inte ska orsaka er några större olägenheter.

Kontaktpersoner
För mer information gällande dessa arbeten eller om ni är intresserade att ansluta Er till fjärrvärmenätet.

- Andreas Persson 0411-57 76 64, andreas.persson@ystad.se
- Johan Kemner 0411-57 76 41, johan.kemner@ystad.se