Ska du gräva?

Var säker innan du börjar! Be om kabelvisning.
Innan du gräver i marken ska du informera dig om eventuella ledningars sträckning där du ska gräva. Det gör du i första hand genom Ledningskollen. En avgrävd eller skadad ledning kan orsaka stora skador och kostnader - inte bara för dig själv utan också för många andra som är anslutna till ledningsnätet.

Vi kommer ut gärna och visar var ledningarna ligger – självklart utan kostnad.

Beställ kabelvisning med minst tre dagars varsel.

Du bör naturligtvis också kontakta Ystads kommun, VA,Telia /Skanova, E.ON och eventuella andra ledningsägare.

Så här gör du:

1. Gå in på Ledningskollen och hämta information

2. Om det blir nödvändigt kontakta Birger Ericsson på Ystad Energi, tel 0709- 91 70 29

3. I tredje och sista hand ring 0411- 57 71 77 eller e-posta ystadenergi@ystad.se                                                                            
Vill du ha en karta över våra ledningar är du välkommen att boka ett personligt besök hos oss på Fridhemsgatan 24. Var då beredd på att legitimera dig. Av säkerhetsskäl skickar vi inte ut kartor över vårt ledningsnät.

Fjärrvärmeledningen

 För att få veta var fjärrvärmerören går kan du kontakta Andreas Persson.

Du når honom på tel. 0411–57 76 64 eller e-mail andreas.persson@ystad.se.

Tänk på att höra av dig i god tid innan du börjar gräva.