Dina rättigheter - när du har klagomål

Ibland kan åsikterna gå isär eller saker kan gå fel. Om du som privatperson tycker att du har blivit felaktigt behandlad eller har klagomål vill vi såklart veta det. Ta kontakt med oss och förklara ditt ärende så försöker vi att lösa problemet tillsammans.

Om du har haft skada efter elavbrott och vill ha ersättning så använd blanketten till höger, Reklamationsblankett. Fyll i den så noga du kan och skicka den till oss snarast

Ibland går det inte att hitta en lösning som alla parter kan enas om. Vilka rättigheter och skyldigheter parterna har framgår i ditt elavtal och styrs av ellagen. För dig som är konsument och behöver hjälp kan Energimarknadsbyrån ge oberoende rådgivning. Den har i uppdrag av regeringen att ta tillvara dina intressen och stödja dig när du tycker att något har gått snett i din relation med oss som elnätsföretag. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och Energimarknadsinspektionen.

Läs mer om ersättningar vid strömavbrott.

Är du inte nöjd med hanteringen av ditt ärende?

Kontakta gärna vår VD Jessica Fredson på telefon 0411-57 71 90 eller vänd dig till:

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Allmänna reklamationsnämnden
Energimarknasinspektionen
Reklamationsblankett

 

Läs gärna också om dina rättigheter som konsument ifrån ett utdrag ur Ellagen, kap 11.