Priser

Elnätspriser

Fjärrvärmepriser

Öppet Stadsnätspriser

Vi följer våra ägardirektiv från Ystads Kommun. Det innebär att vi:

  • lever på våra egna intäkter och är självfinansierade,
  • stärker vår ekonomiska stabilitet successivt,
  • håller driftkostnader och investeringar på en nivå som ger förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi,
  • förhåller oss till att våra priser inte bör överstiga genomsnittet för branschen. I offentliga jämförelser (Nils Holgersson, Energimarknadsinspektionen) har våra taxor dessutom varit lägre än angränsande leverantörers.