Elnatspriser 2017.jpg

Ändrade priser på elnätet

1 januari 2017 ändrades våra priser p g a ökade kostnader för regionnät och investeringar för ett ännu säkrare elnät. Här finner du prislistor för säkringskunder och effektkunder.

Detaljerad prislista för säkringskunder
Detaljerad prislista för effektkunder

Exempel på prisförändringen inkl. moms
- Lägenhet                                                  + 9,75 kr/månad
- Villa 16-25A utan elvärme                     + 20,50 kr/månad
- Villa 16-25A med elvärme                     + 25,00 kr/månad
- Småindustri 100 kW, 350 MWh/år       + 461,25 kr/månad

 

Skapad 2016-11-29