2017 års Elnätspriser

Ändrade priser på elnätet för 2017

2017-01-01 ändras våra priser p.g.a. ökade kostnader för regionnät och investeringar för ett ännu säkrare elnät.

Detaljerad prislista för säkringskunder

Detaljerad prislista för effektkunder

Exempel på prisförändringen inkl. moms:

Lägenhet                                                  + 9,75 kr/månad

Villa 16-25A utan elvärme                     + 20,50 kr/månad

Villa 16-25A med elvärme                     + 25,00 kr/månad

Småindustri 100 kW, 350 MWh/år       + 461,25 kr/månad

 

 YEAB  Ystad Energi – alltid med energi i tanken Elbil

 

Skapad 2016-11-29