BRF och samfällighet

BRF/Samf Kund

Bor du i en bostadsrätt eller samfällighet så är det bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som köper en anslutning. Kontakta styrelsen eller ordföranden för föreningen och föreslå anslutning till Öppet Stadsnät i Ystad. 
Det är bra om föreningen utser en kontaktperson som ansvarar för kontakten med oss, men vi besöker givetvis gärna hela föreningen också för att informera om vad stadsnätet innebär. Hör av dig till oss om du vill boka en tid. Behöver ni tips och praktiska råd som rör installationen förmedlar vi gärna kontakten till specialister på området.
   
Med en anslutning till Öppna Stadsnätet har du
• full valfrihet att välja leverantör
• trygghet eftersom fibernätet klarar även framtidens kapacitetskrav
• tillgång till ett snabbt lokalt nätverk 
• en växande mångfald med tjänster
• möjlighet att välja mellan gemensamt tv-utbud eller
   låta var och en bestämma helt och hållet vilka tv-kanaler

Bredbandsanslut ditt hem till Öppet Stadsnät och få lika bra bredband som företag och villaägare. En bostad - en fiber.

 

Anslutningsavgiften till Öppet Stadsnät i Ystad

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter kan beställa en gruppanslutning till det öppna stadsnätet. Priset för detta beror på antalet bostäder som ska anslutas:

 

Gruppanslutning till brf & samfällighet:

Prisexempel för 10 bostäder:
Priserna är i kr inkl. 25% moms.

25 000 kr + 1 000 kr / bostad

35 000 kr

 Kontakta oss för offert

 

 

Vad får jag för anslutningsavgiften?

Till dig som ingår i en samfällighet eller har ett flerbostadshus gräver vi fram till en gemensam överlämningspunkt i fastigheten. Vi blåser fram fibern dit och driftsätter den.

Du eller föreningen ansvarar själv för fibernätet i fastigheten och inom föreningen. Vi kan montera fiberterminalen och svetsa ditt fibernät som behövs i varje bostad mot en extra kostnad.
Avtalet tecknas med föreningen. 

Om du inte redan har en samfällighet eller förening går det att bilda en sådan och därefter beställa en anslutning. 

Se vidare i detta dokument om hur det går till att bilda en förening för att beställa gruppanslutning och vad det innebär praktiskt och kostnadsmässigt. Vi har också samlat frågor och svar kring detta.

Hör av dig till oss för offert.

Är du kontaktperson för din bostadsrättsförening eller samfällighet, kontakta:
Pär Strand 0411- 577 179 info.oppetstadsnat@ystad.se