Om fiber och öppet stadsnät

Sedan februari 2011 bygger vi på Ystad Energi ett öppet stadsnät till invånare och företag i hela Ystad kommun. I det öppna nätet levererar flera olika tjänsteföretag internet, TV och telefoni. Antalet anslutna kunder ökar stadigt – om du vill kan du följa det aktuella läget i specifika områden på ny länk!.

Tidigt framtidstänk
Startskottet för utvecklingen av fibernätet i Ystad avfyrades långt innan 2011. Redan 2001, tio år tidigare, började vi på Ystad Energi bygga fiberoptiskt nät till alla kommunala fastigheter. Det blev en infrastruktur som sträcker sig genom hela staden och ut i de flesta av kommunens byar.

Våren 2010 fick vi i uppgift av kommunfullmäktige att bygga ut detta fiberoptiska nät till ett öppet stadsnät – ett nät tillgängligt för alla. För dig som invånare eller företagare i kommunen innebär det att du kan ansluta dig till ett öppet fibernät där det råder fri konkurrens mellan flera olika tjänsteföretag.

Fibernät byggs för framtiden

Fibernät är idag det mest framtidssäkra alternativet för kommunikation till och från hemmet eller företaget. Bandbredden ökar i takt med att tekniken utvecklas. Kapaciteten sista biten till användaren håller den bandbredd kunden beställt och den delas inte med andra, som är fallet i mobila nät. En fiberanslutning till fastigheten ökar värdet på ….

Vi skapar ryggraden för en öppen infrastruktur i kommunen
Ystad Energi erbjuder själv inga tjänster i fibernätet utan låter andra kommersiella aktörer verka i öppen konkurrens i vårt nät. Det skapar en öppenhet för dig som slutkund och ger fördelar till både privata hushåll och företag.

Efter upphandling har vi gett Open Universe uppdraget att förse det öppna stadsnätet med tjänster. I tjänsteportalen finns flera konkurrerande företag att välja mellan. Det är med andra ord Ystad Energis roll att se till att kunder som vill ansluta till Öppet Stadsnät i Ystad kan det och att underhålla och driftssäkra denna infrastruktur. Open Universe har som uppgift att se till att nätet fylls med tjänster från konkurrerande leverantörer.

Ystad Energi erbjuder samtidigt andra kommunikationsleverantörer plats i fibernätet. Några exempel är Tele2, Teleservice och Bredbandsbolaget.