Utbyggnad på gång

Pågående arbete för Öppet Stadsnät Ystad

Arbete på gång

Öppet Stadsnät i Ystad byggs ut på flera håll i kommunen. Om du vill veta hur läget är i ditt område gå vidare till vårt webbverktyg där du kan söka på din adress. Då kan du se om området redan är utbyggt eller om det finns tillräckligt med anmälningar för att starta utbyggnad. Om du är villa eller gårdsägare kan du också intresseanmäla din adress där så sänder vi en beställningsblankett hem till dig.

 

Utbyggnad på landsbygden med stödmedel

Ystad Energi har 2017-04-05 fått stödmedel via Länsstyrelsen för utbyggnad av fiberoptiskt bredband på kommunens västra landsbygd, se karta. Utbyggnad kan pågå fram till 2020-06-30. Ystad Energi har erbjudit sig att ansluta alla permanent bebodda hus där ägare så önskar samt c:a 65 deltidsbebodda hus.

 

Husägare måste beställa anslutning, se beställningsblankett, som en förutsättning för att fibernätet skall byggas till huset. OBS – Beställ anslutning senast 2018-06-30 ty därefter höjs anslutningsavgiften med 5 000 SEK inkl moms.

 

ösy-stödkarta  EU flagga

 

Översiktskarta med Beteckningar

- Område med svart rand = Sammanhängande bredbandsområde som avgränsar projektet

- Mörkröd rand = Gräns för Ystads kommun

- Område med blå rand = Ny utbyggnads delområde som ingår i projektet

- Område med grön rand = Tidigare utbyggt område som inte ingår i föreliggande projekt

- Ofärgat område = Ej bebyggd mark

 

Utbyggnaden har inletts redan under år 2016 i områdets västra del. Under år 2017 byggs fibernätet ut i trakten av Baldringe respektive Killeröd. Därefter genomförs årliga Efteranslutningar till utbyggnadstidens slut