Utbyggnad på gång

Arbete på gång

Pågående arbete för Öppet Stadsnät Ystad
Öppet Stadsnät i Ystad byggs ut på flera håll i kommunen. Om du vill veta hur läget är i ditt område gå vidare till vårt webbverktyg där du kan söka på din adress. Där kan du se om området redan är utbyggt eller om det finns tillräckligt med anmälningar för att starta utbyggnad. Om du är villa- eller gårdsägare kan du också intresseanmäla din adress där så sänder vi en beställningsblankett hem till dig.

Utbyggnad på landsbygden med stödmedel
Ystad Energi har 5 april 2017 fått stödmedel via Länsstyrelsen för utbyggnad av fiberoptiskt bredband på kommunens västra landsbygd, se karta. Utbyggnad kan pågå fram till 30 juni 2020. Ystad Energi har erbjudit sig att ansluta alla permanent bebodda hus där ägare så önskar samt ca 65 deltidsbebodda hus.

Husägare måste beställa anslutning, se beställningsblankett, som en förutsättning för att fibernätet skall byggas till huset. OBS! Beställ anslutning senast 30 juni 2018 - därefter höjs anslutningsavgiften med 5 000 SEK inkl moms. 

 ösy-stödkarta  EU flagga

Översiktskarta med beteckningar
- Svart rand = sammanhängande bredbandsområde som avgränsar projektet
- Mörkröd rand = gräns för Ystad kommun
- Blå rand = nytt utbyggnadsdelområde som ingår i projektet
- Grön rand = tidigare utbyggt område som inte ingår i föreliggande projekt
- Ofärgat område = ej bebyggd mark

Utbyggnaden har inletts redan under år 2016 i områdets västra del. Under år 2017 byggs fibernätet ut i trakten av Baldringe respektive Killeröd. Därefter genomförs årliga Efteranslutningar till utbyggnadstidens slut