Villa/Gård

Fiber rakt in i villan

Villagårdskund

Det börjar bli dags att byta ut de gamla kopparledningarna till dagens och framtidens digitala teknik – fiber! Ett höghastighetsnät byggt på fiber bidrar till att höja marknadsvärdet på villan, något som enligt mäklarbranschen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden.

Med fiber från Öppet Stadsnät i Ystad kan du fritt välja tjänster bland flera leverantörer av TV, bredband och telefonitjänster.

 

Vad kostar en fiberanslutning?

I de allra flesta fall är avgiften förutbestämd för anslutning av villa eller gård. De gällande priserna är:

Existerande villa eller gård
-hämta beställningsblankett
Pris i kr inkl. 25% moms.

25 000 kr 

Villa i nybyggnadsområde (minst 10 hus)
-hämta beställningsblankett
Pris i kr inkl. 25% moms.

15 000 kr

Du betalar bara denna engångsavgift för anslutningen. Sedan betalar du enbart för de tjänster som du använder.

För villor och gårdar kan vi i de flesta fall erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften. Våra delbetalningsalternativ.

 När din villa eller gård kan anslutas beror på utbyggnaden och beställningar i ditt område. Det är:

  • Om ditt område redan är utbyggt så kan vi ansluta dig när tillräckligt intresse för efteranslutning finns.  Vi ser regelbundet över beställningsläget och hör av oss när det börjar bli tillräckligt för utbyggnad.
  • Om ditt område inte är utbyggt än så behöver minst 6 av dina närmaste 20 grannar, eller 37% beställa fibernät så ansluter vi er.

När du är redo att beställa en fiberanslutning så fyll i en beställningsblankett och skicka den till Ystad Energi enligt ovan. 

Vill du veta mer innan du bestämmer dig så skicka en fråga till info.oppetstadsnat@ystad.se

 

Vad får jag för anslutningsavgiften?

Till dig som villa- eller gårdskund i tätort förlägger vi tomrör och fiberkabel till din tomtgräns. Vi blåser även in fibern och svetsar den och monterar fiberterminalen och driftsätter den. Dessutom ingår felavhjälpning och uppdatering av fiberterminalen när och om det skulle blir nödvändigt.
Villa och gårdsägaren ansvarar själv för grävning på tomt och håltagning i huset. 

Du får självklart fiberrör av oss till den biten du själv gräver ner och fiberterminalen som vi monterar ingår också.

Mer information om eget arbete.

 

Fiber på landsbygden

Tillgången till kommunikation är många gånger avgörande för en levande landsbygd. Med öppet stadsnät öppnar vi upp en värld av tekniska möjligheter och erbjuder människor som har eller tänker skaffa hus på landsbygden bättre möjligheter att bo och verka här.
EU har tillkännagjort en ny stödomgång, arbetet och utbyggnad pågår för fullt.

Du som har hus på landsbygden - missa inte denna möjlighet beställ idag!

Anslutningavgiften är den samma men med stödmedel gräver vi ända fram till fastigheten, håltagning ingår också. 

 

På Jordbruksverkets webbplats finns detaljerad information om bredbandsstödet. Det är också hit som Länsstyrelsen i Skåne hänvisar för att finna mer information om fiberutbyggnad på landsbygden.

Pengarna som regeringen skjuter till kommer från en av EU:s strukturfonder och sträcker sig från 2015 och 5 år framåt. Beslutet om stödmedel fattades under föregående regeringsperiod med dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt som ansvarig. Han deklarerade då att dessa regeringsbidrag till utbyggnad av infrastruktur på landsbygden blir de sista som skjuts till. Huruvida detta kan komma att förändras med den nya regeringer är i dagsläget oklart.

Du som har eller vill bilda en förening kan också ansluta denna till öppet stadsnät. Se BRF och Samfälligheter för mer information angående föreningar.

Visste du att...

En anslutning på landsbygden i genomsnitt kostar 50 000 kr i utbyggnadskostnad?

Ystad Energi verkar för att hela kommunen ska leva och söker därför stödmedel så att även fastigheter utanför tätort kan få snabb förbindelse med omvärlden. Du som kund har samma anslutningsavgift - 25 000 kr - oavsett var i kommunen du är.

Med stödmedlen ges en unik möjlighet att jämna ut förutsättningarna mellan stad och land och gör boendet lika attraktivt oavsett var det är.