Bong_med_plangrans.jpg

Bong 1 med flera

Planens syfte är att göra det möjligt för bostäder i flerbostadshus och friliggande hus. Planen ska också reglera bebyggelsens omfattning, utformning och placering samt pröva möjligheten till en trafiksäker gång- och cykelförbindelse under järnvägen.

Planområdet ligger i stadsdelen Edvinshem i Ystad, och har ett centralt och strandnära läge cirka 1, 5 kilometer från järnvägsstationen. 

Detaljplanen var utställd för samråd 7 - 28 oktober 2020

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Tove Heijel, mejla tove.heijel@ystad.se 

 

 

Publicerad 2020-04-21, Uppdaterad 2023-08-29

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad