Containertaxa

Taxa för containerhämtning i Ystads kommun gällande från 2019-01-01. Alla priser är inklusive moms. Om texten på webbplatsen skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Containertaxan består av tre avgifter: hyra, tömning och utsättning. Dessutom tillkommer en tippningsavgift för behandlingen av avfallet.

Taxan är uppdelad i zoner, där zon 0 är Ystad tätort. Övriga zoner är uppbyggda med ca 5 kilometers intervaller med Ystad tätort som centrum.

 

Hyra

Tömning

Utsättning

0-1 vecka (gäller alla zonerna): 215kr Zon 0: 773kr  Zon 0: 542kr 
> 1 vecka (gäller alla zonerna): 215kr/vecka Zon 1: 921kr Zon 1: 701kr
Långtidshyra (gäller alla zonerna): 4 339kr/år Zon 2: 1 094kr Zon 2: 760kr
  Zon 3: 1 203kr Zon 3: 850kr
  Zon 4: 1.367kr Zon 4: 921kr
  Zon 5: 1 486kr Zon 5: 1 046kr

 

Publicerad 2019-01-03

Kontakt

Avfallsenhetens kundtjänst

Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)

E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Taxor 2019 Avfall & Renhållning