nybyggnad.jpg

Bygga

Ystad växer!

Vi är mycket glada för detta. Men det gör också att det byggs så det knakar och därmed har bygglovsenheten en hektisk period just nu. Därför behöver du räkna med att handläggningstiden kan bli längre än de 10 veckor som PBL anger och väntetiden ökar för samråd och platsbesök. Detta är nödvändigt för att vi ska vara säkra på att alla bygglov hanteras korrekt.

När du skickar in din ansökan/anmälan, se till så att den innehåller alla handlingar som behövs inför handläggningen. I annat fall behöver vi kräva in kompletteringar och ärendet kommer därmed ta längre tid. Det är inte förräns ärendet är komplett som det ställs i kö för handläggning. Se under respektive flik på hemsidan vad vi behöver ha in för handlingar för att ett ärende ska vara komplett.

Många ringer och frågar om sitt ärende men om vi behöver kompletteringar eller har andra frågor så hör vi av oss, annars handläggs ditt ärende i turordning och du får besked så snart vi har ett beslut.

Tack för ditt tålamod!

Vanliga frågor om bygglov

Vi har samlat svar på de tio vanligaste frågorna om bygglov här.

 Klicka för att komma till Vanliga frågor

 

Publicerad 2016-12-20, Uppdaterad 2019-08-08

Avvikande öppettider

Torsdag eftermiddag den 26 september håller bygglovsenhet stängt p.g.a. utbildning. Välkomna åter fredag den 27 september kl. 10-12!

Nytt undantag från krav på bygglov för solcellspaneler och solfångare

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL. Läs mer om de nya reglerna på Boverkets hemsida.

Lagändring 1 juli 2018

Ärende med bygglovsbeslut får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

En ny förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta har det införts särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Även denna lagändring trädde i kraft den 1 juli 2018. Läs mer om vad detta innebär på Boverkets hemsida.

 

Kontakt/öppettider

Expeditionen har öppettid:

mån-fre 10-12 

mån-tors 13-15

0411- 57 72 30
Tobaksgatan 11
sam@ystad.se

Telefontid bygglovshandläggare: mån-tors 10-12
0411-57 80 80

Telefontid byggnadsinspektör: mån-tors 10-12

Sara Lager
Bygglovschef

Carl-Michael Widén
Bygglovsarkitekt

Gudrun Schmidt
Bygglovsarkitekt

Monika Ovesson
Bygglovshandläggare

Björn Hindborg
Byggnadsinspektör

Joachim Åberg
Byggnadsinspektör

Magdalena Svensson
Tillsynsinspektör

Karl Ekberg
Stadsantikvarie

Öppet hus

Bygglovsenheten har öppet hus torsdagar kl. 13-15. Bygglovshandläggare och byggnadsinspektör är då tillgängliga för spontanbesök. Övrig tid ska besök förbokas. Välkomna in till oss på Tobaksgatan 11!