Blanketter och exempelritningar

En ansökan ska innehålla de ritningar och övriga uppgifter som krävs så att handläggaren ska kunna göra en bedömning av ärendet. Ritningar ska därför vara fackmässigt utförda. Nedan kan ni läsa om vad en fackmässig ritning ska innehålla. Bygglovsenheten har tagit fram exempel på hur ritningar kan se ut för olika åtgärder.

Fackmässiga ritningar:

  • Är ritade med rena svarta eller grå linjer på vitt papper  (antigen för hand med linjal eller med datorprogram)
  • Har tydliga siffror, bokstäver och symboler.
  • Har rithuvud (en speciell informationsruta där bl.a. fastighetsbeteckning, skala och ärendets art framgår).
  • Visar tydligt vad som ska byggas och vad som är befintligt.
  • Är ritade och utskrivna i skala (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in, vissa skrivare kan krympa ritningen vid utskrift).
  • Har tydliga mått, i millimeter eller meter med minst en decimal (exempelvis 10,5 m).
  • Utritade byggnader är lägesbestämda mot tomtgräns (det betyder att de har två vinkelräta mått mot tomtgräns, så att byggnadens läge på tomten framgår).
  • På fasadritningen ska man se hur byggnaden ansluter till marken.

Exempelritningar

Broschyr exempelritningar

Nybyggnad garage

Nybyggnad plank

Tillbyggnad fritidshus fasadritning

Tillbyggnad fritidshus planritning

Tillbyggnad kupa och fasadändring takfönster

Tillbyggnad uterum

Nybyggnadskarta

Fasadändring

Assistansklocka

Blanketter

Ansökan om lov

Ansökan om förhandsbesked

Anmälan

Tillsynsanmälan

Anmälan om kontrollansvarig

Kontrollplan

Avvecklingsplan

Materialinventering

Publicerad 2016-12-20, Uppdaterad 2019-10-25

Kontakt

Expeditionen har telefontid:
mån-fred 10-12
0411- 57 72 30