Bekräftelse

Om ärendet inte är komplett, skickar bygglovsenheten ut en begäran om komplettering till den sökande.

För att handläggningen av ärendet ska gå så fort som möjligt är det viktigt att man som bygglovssökande kontrollerar att alla ritningar finns bifogade till ansökan (se de olika flikarna i vänsterspalten för just din ansökan) och att ritningarna är skalenliga och fackmässigt utförda. Om åtgärden inte är ett enkelt ärende ska uppgift om kontrollansvarig också anges i ansökan.

bygglovsprocess bekräftelse

Gå vidare till nästa steg i bygglovsprocessen.

Bygglovsprocessen steg för steg

Ansökan

Granskning

Synpunkter och remisser

Beslut

Laga kraft

Tekniskt samråd och startbesked

Tillsyn under byggarbete

Slutsamråd och slutbesked

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2019-08-07