Flerbostadshus

Flerbostadshus

För en smidigare handläggningsprocess rekommenderar vi er att ta kontakt med tekniska avdelningen innan inlämning av bygglovet. Där kan ni få råd om trafik, VA och avfallshantering.

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för flerbostadshus:

 • Ansökningsblankett, 2 st. Här kan du ladda ner en ansökningsblankett http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/exempelritningar/
 • Fullständig nybyggnadskarta skala 1:500, 2 st – mått på byggnadsverket samt mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnadensamt. Läs mer om nybyggnadskarta här: http://ystad.se/boende--miljo/bygga/bygglov/nybyggnadskarta/ För att beställa nybyggnadskarta, klicka på denna länk: http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/blanketter/ 
 • Fasadritning skala 1:100, 2 st – redovisa samtliga fasader, rita marklinje samt ange byggnadshöjd från marknivån
 • Planritning skala 1:100, 2 st – redovisa rummens användning samt tillgänglighet (enligt 3 kap BBR, Boverkets byggregler samt SIS, Svenska standard)
 • Material och kulörbeskrivning, 2st
 • Markplaneringsritning, 2 st- redovisa parkeringsplatser för bilar och cyklar, plushöjder, färdig golvhöjd, grönytor och hårdgjorda ytor, LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten)
 • Sektionsritning skala 1:100, 2 st
 • Anmälan om kontrollansvarig, 2 st. Här kan du ladda ner en mall för anmälan om kontrollansvarig: http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/exempelritningar/
 • Geoteknisk beskrivning, 2st
 • Beskrivning av avfallshantering med dimensionering av mängder och avfallsutrymmen, 2 st
 • Bullerutredning om det krävs, 2 st
 • Parkeringsutredning, 2 st
 • Tillgänglighetsutredning, inomhus och utomhus, 2 st – intyg från certifierad sakkunnig
 • Redovisa bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och boarea (BOA) på planritningen
 • Redovisa dagsljusinsläpp (enligt avsnitt 6:322 BBR, Boverkets byggregler samt SIS, Svensk standard)
 • Kontakta VA-enheten för att bestämma placering av vattenmätare. http://www.ystad.se/boende--miljo/vatten-och-avlopp/vattenmatare-och-matarstallning/

OBS! Alla ritningar ska levereras vikta till A4-format.

Eventuellt kan fler handlingar krävas. Ni kontaktas då av bygglovsenheten.  

 

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2019-09-23

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.