Komplementbyggnad, uthus, växthus, garage och andra små byggnader

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för uthus, växthus, garage och andra små byggnader

 

En del komplementbyggnader är inte bygglovspliktiga, beroende på var i kommunen de placeras. Läs mer på http://www.ystad.se/boende--miljo/bygga/bygglov/bygglovsbefriade-atgarder/

Hör av dig till bygglovsenheten för att höra om din fastighet är inom ett sådant område.

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2018-08-29

Kontakt

Telefontid mån-tors 10-12
0411-57 72 30

Sara Lager
Bygglovschef

Carl-Michael Widén
Bygglovsarkitekt

Gudrun Schmidt
Bygglovsarkitekt

Monika Ovesson
Bygglovshandläggare

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende. http://ystad.se/boende--miljo/planer-och-program/detaljplanering/ritningsarkiv/ Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.