Nybyggnad

Observera att det vid nybyggnad kan tillkomma en planavgift. Läs mer om det här.

För en smidigare handläggningsprocess rekommenderar vi er att ta kontakt med tekniska avdelningen innan inlämning av bygglovet. Där kan ni få råd om trafik, VA och avfallshantering.

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för nybyggnad:

 • Ansökningsblankett, 2 st. Här kan du ladda ner en ansökningsblankett
 • Fullständig nybyggnadskarta skala 1:500, 2 st – mått på byggnaden, mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden.
  Här kan du läsa mer om hur du beställer nybyggnadskarta via vår e-tjänst. Vill du hellre fylla i en pappersblankett hittar du den här.
 • Planritning skala 1:100, 2 st – redovisa användningen av rummen, möblerad planlösning, tillgänglighetsmått (se Svensk standard). Bruttoarea, byggnadsarea och bostadsarean ska redovisas på planritningen.
 • Fasadritning skala 1:100, 2 st – redovisa samtliga fasader och marklinje
 • Sektionsritning skala 1:100, 2 st
 • Markplaneringsritning skala 1:500, 2 st – redovisa hårdgjorda ytor, omhändertagandet av dagvattnet (LOD), parkeringsplatser (2 p-platser till enbostadshus), in- och utfart samt tillgänglighet på tomten (se Boverkets byggregler, kap 3)
 • Beskrivning av projektet – material och kulör (ncs-kulör), 2 st
 • Anmälan om kontrollansvarig, 2 st. Här kan du ladda ner en mall för anmälan om kontrollansvarig
 • Tillgänglighet enligt svensk standard (SIS)
 • Kontakta VA-enheten för att bestämma placering av vattenmätare; informationslänk

 

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2020-01-15

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.