Plank, mur och staket

Plank och murar kräver oftast bygglov, men det finns vissa undantag.

Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande behöver du söka bygglov. Då får myndighetsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Ett plank är en konstruktion som är högre än 80 cm och som har mindre genomsiktlighet än 50 %. Låga murar och markuppfyllnader under 0,5 m kräver inte bygglov eller marklov.

Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Bygglovsenheten kan svara på vad som gäller för din fastighet.

Ett bygglovspliktigt plank eller mur får inte uppföras på vad i detaljplanen anger som prickad mark, dvs mark som inte får bebyggas.

Relaterad information angående siktens betydelse för säkerhet på bostadsgator och gångvägar, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den i broschyren nedan:

Följande handlingar ska redovisas i en ansökan om bygglov för plank/mur/staket:

Publicerad 2017-01-03, Uppdaterad 2019-12-03

Kontakt

0411-57 80 80
måndag - torsdag 10-12

Vad säger detaljplanen?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det bra om du är medveten om vad detaljplanen säger för just din fastighet. Det är detaljplanen och gällande lagstiftningar som ligger till grund för vår bedömning i ett ärende.

Om du behöver ha hjälp med att tolka detaljplanen är du välkommen att höra av dig till oss.