Birgerskolan_fasad.jpg

Kontakt och öppettider

Öppettider på Stadsbyggnad

Expeditionen: mån-tors kl. 10-12     

0411-57 72 30

Ring detta nummer om du har frågor om e-tjänsten, status på ditt ärende eller om du vill ta del av allmänna handlingar.                                                                                                                                                                          

Bygglovshandläggare: mån, tis och tors kl. 10-12   

0411-57 72 44  

Ring detta nummer om du har frågor om gällande detaljplaner, ett pågående bygglovsärende eller om det krävs bygglov för en specifik åtgärd.                                                                                                                             

Inspektörer: öppen telefon mån-tors kl. 9-12 och 13-16      

0411-57 72 45

Ring detta nummer om du har frågor om startbesked, slutbesked och kontrollplaner eller när det krävs en anmälan för en viss åtgärd.

 

Tillsynsinspektör: tis och tors kl. 10 -12   

0411-57 72 46   

Ring detta nummer om du har frågor som gäller ovårdade tomter och byggnader eller olovligt byggande.                                                                                                                                                             

Bokade besök sker efter överenskommelse. 

Ansökan om bygglov, komplettering m.m. görs på byggportalen.ystad.se

För att lämna fysiska handlingar använder du vårt brevinkast.

Du kan även maila oss på bygglov@ystad.se

 

  

 

 

 

Avvikande öppettider 2023

15/9    Stängt p.g.a. APT

4/10     Avdelningsmöte, telefontid 11-12

3/11    10-13

10/11  Stängt p.g.a. APT

15/12  Stängt p.g.a. APT

5/1-24 10-13

 

sandstrand

Publicerad 2020-03-19, Uppdaterad 2023-09-28