shutterstock_425101873.jpg

Kulturmiljö och bevarandeplan

Ystad är berömt och prisat för sin vackra stadskärna och en stor del i det är ett starkt engagemang för kulturmiljön och arkitektoniska särdrag i bebyggelsen.

Vid om-, till- och nybyggnad har fastighetsägaren det huvudsakliga ansvaret att åtgärden sker utan förvanskning av byggnaden enligt gällande lagstiftning.

Bygglovsenheten är behjälplig med råd och vägledning både för bygglovspliktiga åtgärder och icke-bygglovspliktiga åtgärder. Det finns möjlighet att söka bidrag ur Borgs fond för åtgärder kopplade till en byggnads ursprung.

Här kan du läsa mer om kulturvärden vid bygglov

Här kan du läsa mer om sakkunnig kulturvärden (KUL2)

Publicerad 2020-03-26, Uppdaterad 2022-09-28

Kontakt

Karl Ekberg
Stadsantikvarie
karl.ekberg@ystad.se