Taxor och avgifter

Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar och Ystads kommun använder underlag från Sveriges kommuner och regioner (SKR) för taxekonstruktion. Målet är att kommunala taxor är långsiktigt hållbara och lätta att förstå och arbeta med. Arbetet med de kommunala taxorna är en kontinuerligt pågående process.

Du hittar vår gällande taxa på PBL-taxa antagen KF sept 2022

PBL-taxa_2022

 

 

 

Publicerad 2020-03-23, Uppdaterad 2022-11-01