Taxor och avgifter

Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar och Ystads kommun använder underlag från Sveriges kommuner och regioner (SKR) för taxekonstruktion. Målet är att kommunala taxor är långsiktigt hållbara och lätta att förstå och arbeta med. Arbetet med de kommunala taxorna är en kontinuerligt pågående process.

Du hittar vår gällande taxa på PBL-taxa 2020 för Ystads kommun index 2022 bygglov.pdf

PBL-taxa

Kart och mättaxan håller på att justeras vänligen ta kontakt med mätenheten för att få reda på mätningsavgifterna.

 

 

Publicerad 2020-03-23, Uppdaterad 2022-02-08