Kartdatabas och kartframställning

Ur kommunens kartdatabaser, som uppdateras kontinuerligt, kan vi framställa småskaliga och storskaliga kartor.

Syftet med kartan bestämmer dess innehåll, skala och layout. Kartprodukter kan levereras i de flesta data-format eller som papperskarta.

Våra kartdata är bl a Primärkartan det grundläggande, storskaliga kartverk som är grunden för planering och utveckling i kommunens tätorter.

Genom vår medverkan i Geodatasamverkan har vi tillgång till kvalificerade geodata från 17 olika organisationer som t ex Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SGU, SMHI, och Trafikverket.

Från vår sida levererar vi enligt avtal med bl a Lantmäteriet och Trafikverket, geodata som de sedan använder i sin kartproduktion.

Publicerad 2021-08-31, Uppdaterad 2023-01-27

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: gis@ystad.se