IMG_4676.JPG

Stomnät och koordinatsystem

Kommunen har ett stomnät i plan och höjd som består av 1300 inmätta och markerade punkter.

I de flesta fall är markeringen ett nerslaget järnrör med en skyddande däcksel som har en triangelsymbol på locket. Det finns även separata höjdfixar i form av dubbar som ofta sitter i husgrunder.

Stomnätspunkterna finns lagrade i kommunens kartdatabas.

Ystads kommuns koordinatsystem i plan är SWEREF99 13 30 och i höjd RH 2000.

Publicerad 2023-10-11, Uppdaterad 2024-01-29