Markförsäljning

Kommunen har detaljplanerad mark som skall säljas till exploatörer som vill utveckla fastigheterna med huvudsakligen bostäder.

 

  • Enstaka villatomter - i något av våra exploateringsområden för småhus i Glemmigenbro, Löderup, Sövestad och Skårby

 

Kontakta Andreas Olsson eller Ida Olofsson för ytterligare information.

 

 

 

Publicerad 2013-05-27, Uppdaterad 2019-09-23

Kontakt

Andreas Olsson
Mark- och Exploateringschef
andreas.olsson@ystad.se
0411- 57 70 22


Ida Olofsson
Mark- och Exploateringsingenjör
ida.olofsson@ystad.se
0411- 57 72 70


Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare
asa.bodeborn@ystad.se
0411-577042