Markförsäljning

Information angående:

Bostadsförsörjningsprogram

I Riktlinjer för bostadsförsörjning kan du läsa om var och hur det kan bli aktuellt att bygga i kommunen.

Riktlinjer för bostadsförsörjning


Gå in på Planer och program för att läsa mer om aktuella och pågående detaljplaner, program och översiktlig planering för kommunen.

Publicerad 2013-05-27, Uppdaterad 2018-09-12

Kontakt

Andreas Olsson
Mark- och Exploateringschef
0411- 57 70 22

Adress:
Österportstorg 2A
271 80 Ystad

Kontakt

Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare
0411-57 70 42