Industrimark

Nya Öja industriområde

Just nu håller kommunens nya industriområde på att växa fram, beläget i stadens nordöstra del så som en fortsättning på det befintliga verksamhetsområdet och ut mot den vältrafikerade vägen mot Tomelilla/Kristianstad. Inom området kommer det att finnas flera gång- och cykelstråk för ökad tillgänglighet samt vacker natur och dagvattensystem. Ett grönare och modernare verksamhetsområde helt enkelt!

Gå till sidan Ledig industrimark

 

 

 

Publicerad 2014-01-10, Uppdaterad 2019-03-11

Kontakt

Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare
0411-57 70 42