Kartor och mätning

Kart och mät-avdelningen under Samhällsbyggnad ansvarar för kommunens kart- och mätverksamhet.

Avdelningen

 • Utför alla slags mätningsuppdrag på längden, på tvären och på höjden
 • Gör husutsättningar (som ett led i bygglovsprocessen)
 • Gör gränsvisning och letar fram gränsrör
 • Ansvarar för kommunens stomnät
 • Uppdaterar och ajourhåller kommunens grundkarta, primärkartan
 • Framställer nybyggnadskartor (för bygglovsprövning)
 • Framställer grundkartor till detaljplaner
 • Framställer små- och storskaliga kartor
 • Samlar in, underhåller och visualiserar geografisk information (GIS)
 • Ansvarar för att sätta namn på gator, GC-vägar, rondeller, kvarter, parker, torg och stadsdelar
 • Ansvarar för belägenhetsadresser och adressättning
 • Medverkar vid fastighetsbildning

Mätinstrument på stativ 

 

Publicerad 2014-01-13, Uppdaterad 2019-10-23

Kontakt

Besöksadress:

Tobaksgatan 11

271 80 Ystad

Roger Svensson
GIS och mätningschef
Tel: 0411-57 72 57
E-post: roger.svensson@ystad.se

Sanne Christiansen
Kart- och mätningsingenjör
Tel: 070-947 71 41
E-post: sanne.christiansen@ystad.se

Andreas Sjööberg
Kart- och mätningsingenjör
Tel 0708-46 00 52
E-post: andreas.sjooberg@ystad.se

Göran Sjöberg
Kart- och mätningsingenjör
Tel: 070-947 71 84
E-post: goran.sjoberg@ystad.se

Göran Hedin
Mätningstekniker
Tel: 070-846 00 51
E-post: goran.hedin@ystad.se